Projekt

Projekt: Utbyggnad vardagsrum

​Vardagsrum byggdes ut mot tomt i villa och i centrum integrerades Spartherm kamin i vägg. Design enligt önskemål av husägaren,  spacklad, målad vit, stor granitsten som spiskant i 50 mm. Modulskorsten installerad rakt upp på tak.

Projekt: Hörnkamin lägenhet

​Renovering lägenhet med inbyggd Brunner kamin i murstock i vardagsrum. Kamin med hisslucka och höga krav på lösning för litet utrymme. Formskuren glasplatta på golv. Rökgasfläkt på tak nödvändigt för bästa drag i skorstenen. Krav på att dörr tas bort för att klara brandkraven vid besiktning.

Projekt: N.Djurgårdsstaden 8 lägenheter

​Nyproduktion flerfamiljshus Tobin Properties. 8 inbyggda Brunnerkaminer för hörna och tunnel modeller. Projektering med arkitektföretag för design kaminer och konstruktion skorstenar. Entreprenad.

Säkerställande taksäkerhet med installation av fläktar, gångbryggor och takstegar. 

Projekt: Lägenhet Kungsholmen

​Liten lägenhet sekelskifte. Inbyggnad i murstockskanal för kamin med rimligt pris. Mycket eldkänsla för liten peng.