Installation med oss

Köp inför installation

Du märker att det är en gjutjärnskamin på vikten. De har hela godset inkl brännkammaren i gjutjärn. Vissa kaminer har dörren och framsidan i gjutjärn men inte brännkammaren. Jötul är ett bra exempel på gjutjärnskaminer. 

Nästa nivå är kaminer som är inklädda i täljsten. Om täljstenen ligger direkt mot kaminstommen får du en varmare och längre värmehållning. Om kaminen är byggd med varmluftscirkulation innanför täljstenen får du en snabbare uppvärmning, 

Murspisar är ett sätt att få en eldstad mer liknande en öppen spis fast med verkningsgrad som är motsatsen till öppen spis. Dvs. värmer huset mycket bättre. De moderna ger också möjlighet att elda som en öppen spis. De modeller som har hisslucka är verkligen en bra lösning värd pengarna. 

Tänk på att inte välja en alltför stor kamin. Det är svårare att elda och hålla hög temperatur i en större kamin och då är det lätt att det sotar mycket på glaset.

Provtryck skorstenen. Innan du sätter igång och eldar, låt en besiktningsman, oftast en sotare, provtrycka skorstenen. Han kontrollerar installationen, täthet och avstånd till brännbart material. Först när man fått okej på detta kan man elda.

Bygg kamin för vindsvåning

Att bygga kamin med skorsten i en vindsvåning är i praktiken samma sak som arbetet i ett småhus. Du ska tänka på 1) placeringen mot brännbara material 2) att du inte har undertryck som tar syre i rummet 3) att det är fritt fram för skorsten genom innertak 4) att göra ett säkert takarbete.

Den stora skillnaden är planeringen och förarbetet med Brf. och kommun. Och allra viktigast, du äger inte ditt tak, det underhåll har Brf. ansvar för.

Oftast behövs det en rökgasfläkt för ventilationen i en våning är inte förberedd för eldstad.. Det finns undertryck sim gör att det ryker in utan fläkt.

Hur nära vägg står kamin

Eldstäder och skorstenar ska placeras så att det inte blir varmare än 85 grader på brännbara material. Typgodkända eldstäder är testade så att detta krav uppfylls. Installera enligt manualen.

En annan regel är att kaminen ska stå 50 cm från brännbart när du installerar. Men det gäller oftast inte moderna kaminer, de har säkerhetsavstånd till bakvägg på mellan 10-20 cm. Detta avstånd kan dras ner 50 % om väggen byggs med ett strålningsskydd. Strålningsskyddet ska vara en tändskyddande skiva som har placerats på tre centimeters avstånd från väggen.

Ytterligare ett sätt är att väggen får ett strålskydd dvs en skyddsvägg. En eldstad får då placeras fem centimeter från skyddsväggen. En skyddsvägg är vanligen 5-7 cm tjock och utförd i brandteknisk klass EI 60. Skyddsväggen kan utföras av tegel, lättbetong eller skivkonstruktioner. Används skivor av tändskyddande material är det viktigt att de tål att utsättas för de temperaturer som uppstår. Använd inte gipsskivor, eftersom de inte tål mer än 45 grader under längre tid.

Läs mer om brandsäkerhet hos Brandskyddsföreningen.

Läs mer

Hur bygganmäler man kamin

När du installerar en eldstad eller gör en väsentlig förändring av en eldstad eller rökkanal, ska man lämna in en bygganmälan.

Den ska innehålla en kontrollplan som beskriver vad som ska kontrolleras efter genomförd installation.

Du ska bifoga en planritning där du visar var kaminen står. Och anmälan ska göras även om man sätter in en kassett eller motsvarande i en tidigare öppen eldstad.

Bifoga certifikat på kaminen och skorstenen.

Du får startbesked av kommunen och kan sätta igång.

Enligt plan- och bygglagen ska byggherren/du se till att kontroll utförs. För att uppfylla kravet behöver en nyinstallerad braskamin besiktigas av sotaren.

Kamin med tilluft-ja eller nej

Ventilationen i ditt hus är avgörande för hur man får bra drag i sin kamin.

I inte så nytt hus
Ett äldre hus med mekanisk ventilation som är välisolerat, som har treglasfönster och få luftventiler i väggarna räcker syret bara för de som bor där. Då finns risk att en braskamin inte får in syre nog i brännkammaren. Detta kan avhjälpas genom att öppna upp extra luftventil i rummet där kaminen står. Men det bästa är att tillföra syre direkt till kaminen med installation via slang ut ur huset.

I ett nytt hus
Tilluft ansluts i första hand utifrån. I de fall förbränningsluft måste tas direkt från rummet behöver man komplettera med alternativ luft från tex ventil i vägg eller fönster.
I nya hus brukar ventilationen vara välplanerad och det kan finnas undertryck på grund av fläktar i ventilationen. Huset är anpassat i sin helhet utan braskamin (som behöver syre från rummet). Ex. kan undertryck göra att kaminen får dålig fart och till och med pyser ut rök när man öppnar luckan. Här ska man koppla på tilluft utifrån. I många fall går det ändå med en extra luftventil i väggen. Men bara efter rådgivning med fackfolk.

Passivhus
Installera alltid kamin med tilluft utifrån.

Renovera skorsten

En skorstensrenovering görs på två sätt. Antingen monterar man ett insatsrör – böjligt rör – slang inne i skorstenskanalen. Eller så glidgjuter man kanalen. Vilken metod som passar bäst för att renovera skorsten beror väldigt mycket på skorstenens skick samt användningsområde. Och vilken metod skorstensinstallatören själv föredrar.

Murstock som går sidleds

En skorstenskanal som sidodras ska med fördel renoveras med rörliga insatsrör. Enklast och billigast.

Fyrkantiga eller runda rökkanaler

En rak skorstenskanal som är rektangulär och inte kvadratisk och som renoveras med insatsrör på ex. Ø 120 mm förlorar volym och då är det bättre att glidgjuta kanalen. Moderna kaminer ska ju helst kopplas till kanaler på minst Ø 150 mm för att få bästa drag.

Det är alltid bra att tänka först på hur stor Ø eller innermått din kanal har innan du bestämmer dig för metod. Materialkostnaden för insatsrör/slang är dyrare men arbetet enklare och billigare

Priser

Luras inte av det standardpris som många ger sina kunder. 3000 kr/m stämmer bra om skorstenskanalen är ca. 6-7 meter. Inkl. på- och avetablering, provtryckning m.m.  70% är arbete och 30% material och det är rimligt.