Eldningstips

Stor bespararing
En braskamin som används fel ger en väsentligt större vedåtgång, och högre partikelförorening. En del braskaminer används inte på riktigt sätt, och släpper ut en högre mängd partiklar i röken. En braskamin där man felanvänder primärlufttillförseln bränner av c:a 70% mer trä i timmen. Samtidigt blir partikelföroreningen c:a 5-7 gånger högre per kg ved när braskaminen brinner med öppen primärluft.

Klassisk vedeldning
Alla träslag kan användas som bränsle men generellt gäller att hårda träslag är bäst att elda med. T.ex. ek/bok/ask som brinner jämnt och endast ger lite aska. De ger ett högre värmevärde än andra träslag. Andra träslag som lönn, björk och gran är utmärkta alternativ.

Yr det aska ur kamin när du öppnar
Vill du undvika att rök/aska kommer ut ur dörren när du öppnar. Öppna då primärsluftspjället under luckan 1 minut innan du ska öppna dörren och fylla på ved. Då ökar draget i kaminen och det är inte lika sannolikt att röken kommer ut i rummet.

Drag i skorsten 
I praktiken varierar skorstensdraget t.ex. med utomhustemperatur och vindförhållanden. Alla som någon gång gjort upp eld utomhus vet vilken avgörande betydelse väderförhållandena har för elden. Vid klart väder och s.k. ”hög” luft stiger röken rakt upp och elden brinner bra och jämnt med kraftiga lågor. Vid ”låg” luft tar elden inte riktigt fart, röken stiger inte utan stannar kvar vid markytan. Vid sådana väderförhållanden talar man ofta om smog eftersom inte heller bilavgaser och utsläpp från industrier och privata hushåll stiger uppåt utan trycks nedåt av överliggande luftlager.

Primärluftspjället
En del använder spjället som släpper in luft underifrån fel. Spjället ska vara öppet bara tills elden har tagit sig ordentligt och det är en fin glödbädd. För att utnyttja veden optimalt kan du vänta med att lägga på ny ved tills glöden är så liten att du måste hålla primärspjället öppet i ca 2 minuter.

Elda för kraftigt
Om du eldar för kraftigt och förbränner mer än 3 kg ved/h finns det risk att lacken på kaminen missförgas och senare faller av. Det går att lacka kaminen med Senotherm spraylack. Läs i manualen vilket maximal temperatur kaminen är konstruerad för.

Nominell effekt anger den genomsnittliga värmeavgivning som uppnås när man fyller kaminen till ca 2/3-delar med ved var annan timme.

Lämna en kommentar